Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Lądek-Zdrój  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Lądek-Zdrój

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Lądek-Zdrój.

Mapa Geoportal Lądek-Zdrój
Mapa z granicą gminy Lądek-Zdrój

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdrojuul. Rynek 31Lądek-Zdrój, 57-540

Tel: 74 8117850

Fax: 74 8147418

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMIGLZ/skrytka

E-mail: umig@ladek.pl

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Lądek-Zdrój: 0208083

Witryna: www.ladek.pl

Władze lokalne: Burmistrz Tomasz NOWICKIsekretarz@ladek.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Lądka-Zdroju

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Lądek-Zdrój to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Lądek-Zdrój na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Lądka-Zdroju, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Lądka-Zdroju, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Lądka-Zdroju

Gmina Lądek-Zdrój w liczbach

Powierzchnia gminy Lądek-Zdrój*

117 km2

1145 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Lądek-Zdrój*

8 120 mieszkańców

1131 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Lądek-Zdrój*

69 mieszkańców na km2

1127 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Lądek-Zdrój

Geoportal Lądek-Zdrój prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Lądek-Zdrój, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Lądek-Zdrój.

Dostęp do danych Geoportalu Lądek-Zdrój

Jak powstał Geoportal gminy Lądek-Zdrój?

Geoportal Lądek-Zdrój powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Lądek-Zdrój, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Lądek-Zdrój.

Geoportal Lądek-Zdrój umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Lądek-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Lądek-Zdrój, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Lądek-Zdrój

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Lądek-Zdrój?

Informacje na Geoportalu Lądek-Zdrój

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Lądek-Zdrój?

Korzyści z Geoportalu Lądek-Zdrój

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Lądek-Zdrój?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Lądek-Zdrój.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Lądek-Zdrój łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Lądku-Zdroju. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lądka-Zdroju zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Lądek-Zdrój, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Lądek-Zdrój oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Lądek-Zdrój. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lądka-Zdroju możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lądka-Zdroju. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Lądek-Zdrój. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Lądek-Zdrój.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Lądku-Zdroju.

  Geoportal gminy Lądek-Zdrój posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Lądek-Zdrój. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Lądku-Zdroju sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Lądek-Zdrój przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Lądku-Zdroju.

  W Geoportalu Lądek-Zdrój przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Lądek-Zdrój. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Lądku-Zdroju. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Lądek-Zdrój zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Lądek-Zdrój, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Lądek-Zdrój oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Lądek-Zdrój.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Lądek-Zdrój. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Lądek-Zdrój są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Lądek-Zdrój podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Lądek-Zdrój.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Lądku-Zdroju. W Geoportalu gminy Lądek-Zdrój udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lądku-Zdroju wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Lądek-Zdrój.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Lądek-Zdrój. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Lądek-Zdrój.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Lądek-Zdrój, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Lądek-Zdrój. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Lądek-Zdrój.

 • Zabytki w gminie Lądek-Zdrój

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Lądek-Zdrój. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Lądek-Zdrój oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Lądek-Zdrój.

 • Informacje o wyborach w gminie Lądek-Zdrój

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Lądek-Zdrój. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Lądek-Zdrój i wiele istotnych informacji.

Geoportal Lądek-Zdrój dla mieszkańców

Geoportal Lądek-Zdrój jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Lądek-Zdrój. Na mapie Lądka-Zdroju sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Lądek-Zdrój mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Lądek-Zdrój. Korzystając z map Geoportalu gminy Lądek-Zdrój w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Lądek-Zdrój są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Lądek-Zdrój dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Lądek-Zdrój dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Przejdź do wpisu