Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Lądek-Zdrój - sprawdź miejscowy plan gminy Lądek-Zdrój

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Lądek-Zdrój? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Lądek-Zdrój.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Lądek-Zdrój.

MPZP Lądek-Zdrój
Mapa MPZP gminy Lądek-Zdrój

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek-Zdrój. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Lądku-Zdroju.

MPZP Lądek-Zdrój

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Lądek-Zdrój i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Lądek-Zdrój prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Lądka-Zdroju. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Lądek-Zdrój.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Lądek-Zdrój i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Lądek-Zdrój obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Lądek-Zdrój z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju

0

40 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Lądek-Zdrój, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Lądek-Zdrój, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

11529 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek-Zdrój - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Lądek-Zdrój z podziałem na lata

Rejestr MPZP Lądek-Zdrój

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Lądek-Zdrój. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Wyrok nr II SA/Wr 281/22 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2022 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Lądka Zdrój nr XLI/276/2021 z dnia 28 października 2021 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków. IISA/Wr281/221-12-2022
Uchwała nr XLVIII/331/2022 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju.XLVIII/331/202231-3-2022
Uchwała nr XLV/311/2022 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wójtówka część nr 2 zatwierdzonego uchwałą nr LI/349/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r.XLV/311/202227-1-2022
Uchwała nr XLI/276/2021 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków.XLI/276/202128-10-2021
Uchwała nr XXX/225/2021 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wójtówka część nr 1XXX/225/202125-3-2021
Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów zatwierdzonego uchwałą nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.XXV/180/202026-11-2020

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Lądku-Zdroju?

Za prowadzenie rejestru MPZP Lądek-Zdrój odpowiada wójt/burmistrz gminy Lądek-Zdrój. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Lądek-Zdrój nie obowiązuje, to urząd gminy Lądek-Zdrój wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Lądku-Zdroju została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Lądek-Zdrój z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Lądek-Zdrój na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Lądka-Zdroju. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Lądek-Zdrój!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Lądek-Zdrój