Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Lądek-Zdrój. Co warto zobaczyć w Lądku-Zdroju

Chcesz poznać zabytki gminy Lądek-Zdrój? Oto rejestr zabytków Lądka-Zdroju! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Lądku-Zdroju ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Lądek-Zdrój.

Mapa zabytków Lądka-Zdroju
Mapa z zabytkami gminy Lądek-Zdrój

Co warto zobaczyć w Lądku-Zdroju - zabytki Lądka-Zdroju

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Lądku-Zdroju? Dowiedz się, czy w Lądku-Zdroju znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Lądka-Zdroju.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Lądku-Zdroju. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Lądka-Zdroju.

Wykaz zabytków w Lądku-Zdroju

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Dwór sołecki (sędziowski)


Konradów, 24

Dwór ma wartości historyczne i naukowe jako przykład dworu sołeckiego przekształconego na dwór szlachecki.

Kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego


Konradów

Kościół w Konradowie jest reprezentatywny dla schyłkowej fazy baroku w architekturze Ziemi Kłodzkiej i pozostaje przykładem (...)

Kościół fil. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej


Kąty Bystrzyckie

Kościół pw.Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kątach Bystrzyckich to jeden z niewielu na Ziemi Kłodzkiej wiejskich kościołów (...)

Kaplica maryjna, ob. kaplica zdrojowa


Lądek-Zdrój, Lipowa

Wczesnobarokowa kaplica Najświętszej Marii Panny na Pustkowiu w Lądku Zdroju wyróżnia się ze względu na oryginalność (...)

Zakład Przyrodoleczniczy Wojciech


Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 13

Zakład Przyrodoleczniczy Wojciech jest jednym z najstarszych, zachowanych budynków zdrojowych na Śląsku i jednym z (...)

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny


Lądek-Zdrój, Kościelna 22

Kościół par.pw.Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest reprezentatywnym przykładem schyłkowego wczesnego baroku w (...)

Kaplica Św. Jerzego


Lądek-Zdrój

Wczesnobarokowa kaplica Św. Jerzego ma wybitne wartości artystyczne i jest dziełem dobrej klasy, cechującym się formalną (...)

Ruina Zamku Karpień


Lądek-Zdrój

Ruiny zamku Karpień położone koło Lądka Zdroju mają wartości historyczne.To jedne z trzech zachowanych na terenie Ziemi (...)

Kościół filialny pw. św. Bartłomieja


Skrzynka

Kościół filialny p.w.Św. Bartłomieja jest reprezentatywnym przykładem na terenie Ziemi Kłodzkiej skromnego, wiejskiego, (...)

Dwór


Radochów

Późnorenesansowy dwór w Radochowie wyróżnia się wśród innych siedzib Ziemi Kłodzkiej narożną wieżą o narysie bastionowym (...)

Kościół parafialny pw. św. Andrzeja


Trzebieszowice

Kościół par.pw.Św. Andrzeja jest przykładem zmiany stylistycznej w architekturze Ziemi Kłodzkiej na pocz.

Pałac Kamienny Dwór, obecnie hotel Zamek na skale


Trzebieszowice, 151

Pałac w Trzebieszowicach zawiera relikty średniowiecznej wieży i dworu renesansowego.Ma wartości krajobrazowe ze względu (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Statystyki zabytków w Lądku-Zdroju

Zabytki w Lądku-Zdroju

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Lądku-Zdroju.

Zabytki Lądka-Zdroju
Liczba zabytków w gminie Lądek-Zdrój z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Lądku-Zdroju jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Lądka-Zdroju w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Lądku-Zdroju lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Lądka-Zdroju,
 • MPZP Lądka-Zdroju,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Lądku-Zdroju.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Lądku-Zdroju?

Ochroną zabytków w Lądku-Zdroju zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Lądku-Zdroju są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Lądka-Zdroju.
 2. Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju. Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju prowadzi gminną ewidencję zabytków Lądka-Zdroju, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Lądek-Zdrój zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Lądka-Zdroju

Gminną ewidencję zabytków Lądka-Zdroju prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Lądka-Zdroju?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Lądka-Zdroju następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Lądka-Zdroju nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Lądka-Zdroju oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Lądka-Zdroju. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Lądka-Zdroju nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Lądka-Zdroju, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Lądek-Zdrój, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w gminie Lądek-Zdrój dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w gminie Lądek-Zdrój z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków gminy Lądek-Zdrój!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: