Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ochrona przyrody Natura 2000 Lądek-Zdrój

Zastanawiasz się jakie formy ochrony przyrody są ustanowione na terenie gminy Lądek-Zdrój? Przedstawiamy wykaz form ochrony przyrody oraz najważniejsze informacje dotyczące procedur związanych z realizacją inwestycji na obszarach chronionych w Lądku-Zdroju.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Lądek-Zdrój.

Mapa obszarów ochrony przyrody Lądka-Zdroju
Mapa obszarów ochrony przyrody na obszarze gminy Lądek-Zdrój

Do czego przydadzą się informacje o ochronie przyrody Natura 2000 w Lądku-Zdroju?

Informacja o występowaniu różnego rodzaju form ochrony przyrody w obszarze gminy Lądek-Zdrój, może być przydatna podczas diagnozowania działki pod kątem inwestycyjnym, gdyż nieruchomość, w granicach której znajduje się jakaś forma ochrony przyrody posiada ograniczenia formalno-prawne, które w najgorszych przypadkach uniemożliwią realizację jakichkolwiek prac budowlanych.

Przykładowo, jeśli okaże się, że zakupiona działka w Lądku-Zdroju pod budowę domu objęta jest obszarem Natura 2000, to konieczne będzie zlecenie firmie branżowej bardzo kosztownych opracowań środowiskowych. Procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej może potrwać nawet rok, a i tak istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestor dostanie decyzję odmowną. Dlatego warto przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z zakupem lub wszczynaniem procedury administracyjnej sprawdzić czy działka nie leży na obszarze Natura 2000 lub innej formy ochrony przyrody w Lądku-Zdroju.

Formy ochrony przyrody w Lądku-Zdroju

Rejestr form ochrony przyrody w Geoportalu gminy Lądek-Zdrój, zawiera powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujących na obszarze gminy. Jeśli chodzi o powierzchniowe formy ochrony przyrody mamy na myśli takie obszary jak: park narodowy i krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny oraz stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej, natomiast mówiąc o formach punktowych - pomnik przyrody.

Formy ochrony przyrody w Lądku-Zdroju

0 ha

Taki obszar obejmują obecnie wszystkie formy ochrony przyrody w Lądku-Zdroju.

0 %

Taki procent powierzchni całkowitej gminy stanowią wszystkie formy ochrony przyrody w Lądku-Zdroju.

 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy: 5 646.89 ha
 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy - otulina: 6 043.89 ha
 • Czarne Urwisko koło Lutyni: 39.24 ha
 • Pasmo Krowiarki: 1 249.57 ha
 • Góry Złote: 4 520.86 ha
 • Kościół w Konradowie: 0.41 ha
 • Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika: 45 ha
 • Biała Lądecka: 54.31 ha
Statystyka obszarów chronionych Lądka-Zdroju
Statystyka obszarów ochrony przyrody Lądka-Zdroju

Gdzie sprawdzić obszary ochrony przyrody w Lądku-Zdroju?

Sprawdź obszary chronione dla działki z gminy Lądek-Zdrój w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa: Raport o terenie OnGeo. Na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Lądku-Zdroju lub w kraju. OnGeo posiada bowiem największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce. Rozpoczynając generowanie raportu już po 5 minutach otrzymasz dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • obszary ochrony przyrody w Lądku-Zdroju,
 • dane z ewidencji gruntów,
 • miejscowy plan zagospodarowania,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • tereny zalewowe, osuwiska, tereny zagrożone stagnacją wody,
 • wiele innych informacji dotyczących wybranej działki.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za obszary chronione w Lądku-Zdroju?

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody organami odpowiedzialnymi za ochronę terenów otoczonych specjalną opieką ze względu na ich walory przyrodnicze są:

 • minister właściwy do spraw środowiska,
 • generalny dyrektor ochrony środowiska,
 • wojewoda,
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • marszałek województwa,
 • dyrektor parku narodowego,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Prowadzenie rejestru form ochrony przyrody znajduje się w kompetencjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rejestr stanowi bazę form ochrony przyrody i jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o stale spływające dane z rejestrów prowadzonych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz inne organy odpowiedzialne za ochronę przyrody.

Jakie ograniczenia inwestycyjne na terenie gminy Lądek-Zdrój wprowadzają obszary chronione?

Najbardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące zabudowy obowiązują parków narodowych i rezerwatów przyrody, ponieważ w ich granicach niedopuszczalny jest praktycznie żaden rodzaj zabudowy mieszkaniowej. Warto pamiętać o występowaniu tzw. otulin, które również są objęte specjalną ochroną przed wpływem działalności człowieka. Zanim więc zdecydujesz się na zakup działki w Lądku-Zdroju, sprawdź, jakie ograniczenia formalno-prawne niesie ze sobą budowa na takim terenie. Czasami okazyjna cena może oznaczać obostrzenia dotyczące działalności gospodarczej, a nawet zabudowy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o ograniczeniach dla poszczególnych form ochrony przyrody, zajrzyj do artykułu: Budowa na obszarach chronionych co warto wiedzieć .

Odkrywaj uroki obszarów ochrony przyrody w gminie Lądek-Zdrój z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Fascynują Cię unikalne przyrodnicze tereny i ich ochrona w gminie Lądek-Zdrój? Nasza usługa raportu lotniczego pozwoli Ci podziwiać piękno i bogactwo przyrody Lądka-Zdroju z lotu ptaka. Archiwalne zdjęcia lotnicze pozwolą Ci zobaczyć, jak zmieniały się te obszary ochrony przyrody na przestrzeni lat, jakie zmiany wprowadzano w ich zagospodarowaniu i jakie wyzwania związane z ochroną środowiska stawały przed gminą Lądek-Zdrój. Wykorzystaj nasz raport lotniczy, aby odkrywać uroki tych wyjątkowych terenów i lepiej zrozumieć ich ewolucję!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w Lądku-Zdroju

Jeśli budowa, którą zamierzasz zrealizować w Lądku-Zdroju kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzji środowiskowej. Decyzja ta wskaże jak zrealizować inwestycję by miała jak najmniejszy wpływ na stan środowiska.

Gdzie załatwisz sprawę dla działki położonej w gminie Lądek-Zdrój?

Sprawę można zrealizować w:

 • starostwie powiatowym lub urzędzie gminy Lądek-Zdrój,
 • regionalnej dyrekcji lasów państwowych odpowiedniej dla gminy Lądek-Zdrój,
 • regionalnej dyrekcji ochrony środowiska odpowiedniej dla gminy Lądek-Zdrój,

Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w gminie Lądek-Zdrój?

 • Przygotuj wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wzór takiego wniosku znajdziesz poniżej
 • Zbierz wymagane dokumenty, a następnie złóż je razem z wnioskiem. Lista dokumentów:
  • Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia - złóż w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko,
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - złóż w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,
  • Mapa z zaznaczonym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, na obszarze gminy Lądek-Zdrój,
  • Kopia mapy ewidencyjnej dla działki/ek planowanego przedsięwzięcia na obszarze gminy Lądek-Zdrój,
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa, obejmująca obszar przedsięwzięcia w gminie Lądek-Zdrój,
  • Wypis i wyrys z mpzp z urzędu gminy Lądek-Zdrój - złóż jeśli składasz wniosek do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska,
  • Wypis z rejestru gruntów, wydany przez urząd odpowiedni dla gminy Lądek-Zdrój (starostwo lub urząd miasta),
  • Dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania,
  • Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów - złóż jeśli wniosek dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • Dowód opłaty skarbowej oraz Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych - złóż jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika,
 • Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i rozpocznie procedurę postępowania. Jeśli wniosek ma braki urząd wezwie cię do ich usunięcia. Urząd dokona uzgodnień i opinii z innymi instytucjami odpowiednimi dla obszaru gminy Lądek-Zdrój. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Pobierz wniosek środowiskowy dla przedsięwzięcia w gminie Lądek-Zdrój

Ochrona przyrody Natura 2000 w sąsiednich gminach: