Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Lądek-Zdrój w liczbach

Geoportal Lądek-Zdrój

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój, gmina w województwie dolnośląskim, powiat kłodzki.

Powierzchnia gminy Lądek-Zdrój wynosi 117 km2, zajmuje 1145 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Lądek-Zdrój zamieszkuje 8 120 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1131 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Lądek-Zdrój wynosi 69, jest 1127 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Lądek-Zdrój. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Lądek-Zdrój prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Lądek-Zdrój.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Lądek-Zdrój: 1171145
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Lądek-Zdrój: 6,7383
Lesistość w % w gminie Lądek-Zdrój: 51,1237
Ludność na 1 km2 w gminie Lądek-Zdrój: 691127
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Lądek-Zdrój: -11,02112
Liczba ludności ogółem w gminie Lądek-Zdrój: 8 1201131
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Lądek-Zdrój: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Lądek-Zdrój: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Lądek-Zdrój: 15,19-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Lądek-Zdrój: 73,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Lądek-Zdrój: 130218
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Lądek-Zdrój: 3,91121
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Lądek-Zdrój: 86,0-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Lądek-Zdrój: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Lądek-Zdrój: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Lądek-Zdrój: 724,01699
Przedszkola bez specjalnych w gminie Lądek-Zdrój: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Lądek-Zdrój: 430,5170
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Lądek-Zdrój: 74,32029
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Lądek-Zdrój: 1,51702
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Lądek-Zdrój: 1 78656
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Lądek-Zdrój: 2 559-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Lądek-Zdrój: 2 857-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Lądek-Zdrój: 5 053-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Lądek-Zdrój: 53,12299
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Lądek-Zdrój: 47,11097
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Lądek-Zdrój: 96,8416
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Lądek-Zdrój: 96,8111
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Lądek-Zdrój: 11,82134
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Lądek-Zdrój: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla gminy Lądek-Zdrój jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Lądek-Zdrój, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Lądek-Zdrój. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.